Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon , bir ilaçlama yöntemi değildir; ilaçlama uygulamalarından daha farklı bir işlemdir. Dezenfeksiyon işleminde, böcek ilaçlama uygulaması yapılmaz; mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanır.Dezenfeksiyon ; insanlar ile beraber aynı ortamı, aynı yaşamı, aynı havayı paylaşan ve çeşitli hastalıklara neden olarak insan sağlığını tehdit eden organizmaların yok edilmesi veya etkisiz duruma getirilmesi işlemine verilen isimdir. Geçmişten bu yana dezenfeksiyon işlemleri bilinçli ya da bilinçsiz olarak uygulanmaktadır. Suyun kaynatılması, sütün kaynatılıp içilmesi de günlük hayattan, geçmişten günümüze basit bir dezenfeksiyon örneği olarak verilebilir.

Dezenfeksiyon ile sterilizasyon işlemleri birbirlerinden farklı işlemlerdir. Sterilizasyon işlemi; bakteriler, virüsler, algler gibi bütün organizmaların yok edilmesi işleminin adıdır. Sterilizasyon işleminin dezenfeksiyon işleminden farkı basitçe budur. Yani, dezenfeksiyon işlemi ile etkisiz hale getirilemeyen, hastalıklara neden olan bazı organizmalar da olabilir.Dezenfeksiyon işleminin dört farklı çeşidi vardır.Birinci olarak Kimyasal Dezenfektanlar, ikinci olarak Fiziksel Dezenfektanlar, üçüncü olarak Mekanik Dezenfektanlar, dördüncü ve son olarak ise Radyasyon ile Yapılan Dezenfeksiyon işlemleri bulunmaktadır.

Dezenfeksiyon Yöntemleri

Dezenfeksiyon Nasıl Yapılır ?

1. Kimyasal dezefektanlar, günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan başlıca kimyasal dezenfektanlar olarak şunları sıralayabiliriz: Brom, iyot, klor, ozon, fenoller, alkol ve çeşitleri, ağır metaller, hidrojen peroksit, aldehitler, potasyum permanganat, kuaterner amonyum tuzları, asit ve bazlar.
2. Fiziksel olarak yapılan dezenfeksiyon işlemi; ısı, ışık ve ses dalgaları ile uygulanan dezenfeksiyon işlemleridir. Isı ile yapılan fiziksel dezenfeksiyon işlemlerinin maliyetleri oldukça fazla olduğu için kullanıldığı alanlar çok sınırlıdır. Gıda endüstrisi bu alanlardan biridir. Işık ve güneş ışığının da dezenfeksiyon etkisi vardır; fakat uygulama konusunda pek çok zorlukları da beraberinde getirir. Ses dalgaları ile yapılan dezenfeksiyon ise ufak çapta temizlik gerektiren işlerde kullanılır.

Mekanik dezenfeksiyon işlemi, su arıtma gibi çeşitli arıtım işlerinde kullanılır. Çeşitli yöntemler ile mikroorganizmaların yok edilmesi sağlanır.

Son olarak, radyasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi ise elektromanyetik ya da ışınlama yöntemleri ile yapılır.
Dezenfeksiyon işlemi için; profesyonel, sağlık bakanlığından onaylı sertifikaya sahip ve yasal olan haşere ilaçlama şirketlerinden yardım alabilirsiniz.